Nghị quyết HĐQT số 03/NQ-HĐQT

31-10-2017 14:05 GMT+7)

1. Miễn nhiệm TGĐ Trịnh Thị Thùy Hương, Phó TGĐ Lâm Thanh Tuấn, Kế toán trưởng Cao Thị Ngân Hoa từ ngày 30/10/2017

2. Bổ nhiệm TGĐ Phạm Phương Nhi và Kế toán trưởng Nguyễn Thị Thanh Thủy từ ngày 30/10/2017

3. Bãi nhiệm thành viên HĐQT đối với bà Vũ Thị Thìn và bà Trịnh Thị Thùy Hương từ ngày 30/10/2017

4. Miễn nhiệm thành viên BKS với bà Vũ Thị Hải Yến từ ngày 30/10/2017

5. Triệu tập ĐHĐCĐ bắt thường dự kiến trong tháng 11/2017

File đình kèm :

Bình luận qua Facebook
Các tin khác
  • Xe du lịch
  • kHUYEN MAI DAC BIET CHAO HE
  • Quảng cáo right 1
  • Quảng cáo right 2