QUYẾT ĐỊNH VÀ THÔNG BÁO VỀ VIỆC HỦY ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH ĐỐI VỚI CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY CÔ PHẦN DU LỊCH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ (MÃ CK: TTR)

21-01-2019 10:05 GMT+7)
Ngày 21 tháng 01 năm 2019 Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại và Đầu tư nhận được Quyết định và Thông báo của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc hủy đăng ký giao dịch đối với cổ phiếu mã TTR của Công ty. Xin trân trọng thông báo tới các quý cổ đông!

File đình kèm :

Bình luận qua Facebook
  • Xe du lịch
  • kHUYEN MAI DAC BIET CHAO HE
  • Quảng cáo right 1
  • Quảng cáo right 2