THÔNG BÁO VỀ VIỆC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN SỞ HỮU CỔ PHẦN

21-02-2019 13:38 GMT+7)
Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại và Đầu tư xin Trân trọng Thông báo:

 Kính gửi các quý cổ đông,

Ngày 21/02/2019 Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại và Đầu tư chính thức hủy đăng ký chứng khoán. Do vậy để tiện cho việc quản lý của Công ty và đảm bảo quyền lợi cho các quý cổ đông có cổ phần của Công ty đã lưu ký tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam. Chúng tôi sẽ cấp Giấy chứng nhận sở hữu cổ phẩn cho tất cả các cổ đông đã lưu ký cổ phần. 
Xin trân trọng thông báo và kính mời các quý cổ đông có số lượng cổ phần đã lưu ký về phòng Tổ chức hành chính của Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại và Đầu tư - 16A Nguyễn Công Trứ, Phạm Đình Hổ, Hai Bà Trưng, Hà Nội nhận lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phẩn của mình. 
Xin vui lòng mang theo CMND/thẻ căn cước đã đăng ký với Trung Tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam khi đến để hoàn thiện thủ tục.
Thông tin liên hệ:  Phòng Tổ chức - hành chính. Điện thoại: 024.3821.2738.
Trân trọng./.

Bình luận qua Facebook
  • Xe du lịch
  • kHUYEN MAI DAC BIET CHAO HE
  • Quảng cáo right 1
  • Quảng cáo right 2