Tổ chức thành công Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2014

30-05-2014 13:54 GMT+7)
Ngày 29/05/2014 tại 16A Nguyễn Công Trứ - Hai Bà Trưng – Hà Nội, Công Ty Cổ Phần Du Lịch Thương Mại Và Đầu Tư (Tracotour) mã chứng khoán TTR đã tổ chức Đại hội Cổ Đông thường niên năm 2014. Tham dự Đại Hội có hơn 110 Cổ đông.

Đại Hội Cổ Đông thương niên năm 2014 đã thành công tốt đẹp và trong không khí xây dựng, đoàn kết, nhất trí cao nhiều nội dung quan trọng.


Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% số cổ phần Cổ đông dự họp thông qua các báo cáo của Ban điều hành, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ, phương án sản xuất kinh doanh của năm 2014,phê duyệt quyết toán 2013; phương án phân phôi lợi nhuận chia cổ tức 2013; phê duyệt chức danh chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc và các nội dung khác của Đại hội.

Đại hội ghi nhận sự cố gắng của Công Ty trong năm 2013, mặc dù gặp nhiều khó khăn chung trong nền kinh tế, nhưng Công Ty vẫn hoàn thành các chỉ tiêu đề ra. Doanh nghiệp phát triển ổn định.

 


Năm 2014 tình hình khó khăn vẫn tiếp tục diện biến phức tạp. Một số chi phí đầu vào có xu hướng tăng mạnh, sẽ tạo một áp lực lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Công ty đang chủ động tập trung khắc phục khó khăn, tìm mọi giải pháp cân bằng thu chi, duy trì chỉ tiêu lợi nhuận theo kế hoạch ĐHCĐ phê duyệt. Ổn định và điều chỉnh thu nhập của người lao động đảm bảm cuộc sống làm tốt nghĩa vụ với nhà nước, quyền lợi của các Cổ Đông. Đại hội cũng kêu gọi sự hợp tác chia sẻ của các cổ đông trong việc giúp Công ty vượt qua khó khăn, xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững.

 

tracotour
Bình luận qua Facebook
Các tin khác
  • Xe du lịch
  • kHUYEN MAI DAC BIET CHAO HE
  • Quảng cáo right 1
  • Quảng cáo right 2