Tracotour - tổ chức thành công chương trình Đại Hội Cổ Đông năm 2012

30-09-2013 20:29 GMT+7)
Ngày 26/05/2012 tại Khách Sạn Hướng Dương 16A Nguyễn Công Trứ - Hai Bà Trưng – Hà Nội, Công Ty Cổ Phần Du Lịch Thương Mại Và Đầu Tư (Tracotour) đã tổ chức thành công Đại hội Cổ Đông thường niên năm 2012. Tham dự Đại Hội có hơn 100 Cổ đông. Gồm cổ đông sở hữu và cổ đông đại diện.

 

Đại Hội Cổ Đông thương niên năm 2012 đã thành công tốt đẹp và trong không khí xây dựng, đoàn kết, nhất trí cao nhiều nội dung quan trọng.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% số cổ phần Cổ đông dự họp thông qua các báo cáo của Ban điều hành, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2011 và phương án sản xuất kinh doanh của năm 2012, cũng như các nội dung khác của Đại hội.

Đại hội ghi nhận sự cố gắng của Công Ty trong năm 2011, mặc dù gặp nhiều khó khăn chung trong nền kinh tế, nhưng Công Ty vẫn đạt và vượt chỉ tiêu so với năm 2010 lợi nhuận tăng 11%, thu nhập người lao động tăng 15%. Doanh nghiệp phát triển ổn định, Đại hội cũng đã biểu quyết phê duyệt báo cáo tài chính, phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2011.

Đại hội cũng đã biểu quyết thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2012 với mức tăng lợi nhuận, thu nhập người lao động gần 10% so với năm 2011. Đồng thời tán thành các giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2012 do ban điều hành. HĐQT báo cáo tại Đại hội đồng thời nhất trí phải cần thiết mở rộng hợp tác đầu tự, triển khai các dự án, khai thác hiệu quả các cơ sở vật chất trong khi chờ triển khai dự án.

 

Năm 2012 tình hình khó khăn vẫn tiếp tục diện biến phức tạp. Một số chi phí đầu vào có xu hướng tăng mạnh, sẽ tạo một áp lực lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Công ty đang chủ động tập trung khắc phục khó khăn, tìm mọi giải pháp cân bằng thu chi, duy trì chỉ tiêu lợi nhuận theo kế hoạch ĐHCĐ phê duyệt. Ổn định và điều chỉnh thu nhập của người lao động đảm bảm cuộc sống làm tốt nghĩa vụ với nhà nước, quyền lợi của các Cổ Đông. Xây dựng tốt mối quan hệ với chính quyền địa phương và các tổ chức có liên quan. Đại hội cũng kêu gọi sự hợp tác chia sẻ của các cổ đông trong việc giúp Công ty vượt qua khó khăn, xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững.

tracotour.com

Bình luận qua Facebook
  • Xe du lịch
  • kHUYEN MAI DAC BIET CHAO HE
  • Quảng cáo right 1
  • Quảng cáo right 2